Stichting Zandstock

Tureluur 8
1756 BK ‘t Zand

Voorzitter Hans Kooijman

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer S 41241827

Rabobank Schagen e.o. rek.nr. NL53 RABO 0374 4096 92