Stichting Zandstock

Kanaalkade 33
1756 AC ‘t Zand

Voorzitter: Inge Dekker

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer S 41241827Rabobank Schagen e.o. rek.nr. NL53 RABO 0374 4096 92